Molo etterlyser tekster med tema “Leve sammen” til høstens nummer

Vi søker tekster med ulike fagperspektiv rundt det å leve sammen. Helt siden filosofiens barndom har menneskets trang til å søke sammen i grupper blitt problematisert og forsvart, og tenkere som Aristoteles, Rousseau og Freud, den kristne tradisjon og vår moderne sosialvitenskap har kommet med viktige bidrag. Innenfor et slikt tema vil man kunne velge Read more about Molo etterlyser tekster med tema “Leve sammen” til høstens nummer[…]

Molo etterlyser tekster med tema «Utdanning» til vårens nummer

Våren 2016 publiseres tredje nummer av Molo, med temaet «Utdanning». Vi søker tekster med ulike fagperspektiver som undersøker ideer og tanker om utdanning i et historisk perspektiv. Hva, og hvordan, har man tenkt om utdanning opp gjennom historien, fra Sokrates’ dialoger, Platons Lykeion og Aristoteles’ Akademia, via middelalderens klosterskoler, utviklingen av universiteter, og frem til Read more about Molo etterlyser tekster med tema «Utdanning» til vårens nummer[…]