Molo etterlyser tekster med tema “Leve sammen” til høstens nummer

Vi søker tekster med ulike fagperspektiv rundt det å leve sammen. Helt siden filosofiens barndom har menneskets trang til å søke sammen i grupper blitt problematisert og forsvart, og tenkere som Aristoteles, Rousseau og Freud, den kristne tradisjon og vår moderne sosialvitenskap har kommet med viktige bidrag. Innenfor et slikt tema vil man kunne velge mellom et bredt spekter av områder å skrive om. Vi kan nevne religion, kjønnsroller, samliv og familieliv, og politikk. Som utgangspunkt kan det være greit å stille seg selv et par spørsmål. Hvorfor organiserer vi oss i samfunn? Hvilken rolle har religionen og staten spilt for fellesskapet og enkeltindividets virkelighetsforståelse? Hvordan har familieinstitusjonen forandret seg? Hva vil det si for enkeltmennesket å leve i et stadig mer individualisert samfunn? Er mennesket fritt innenfor samfunnets rammer? Hva har tidligere tenkere skrevet om dette, og kan vi bruke noe av deres tenkning i hvordan vi skal leve sammen i 2016 og fremover?

Vi ønsker blant annet essays/artikler, anmeldelser, bokessays, reisebrev og masterpresentasjoner med en idéhistorisk tilnærming. Om du har skrevet om eller ønsker å skrive om et annet idéhistorisk tema tar vi også gjerne imot slike tekster.

Ønsker du å bidra til et flott tidsskrift? Send et utkast eller en idé til tidsskriftet-molo@ifikk.uio.no innen 1. september 2016. Vi vil gi deg en grundig tilbakemelding og videre hjelp til å utarbeide teksten.

Tekster sendes i .doc- eller .docx-format, med 12 punkt skriftstørrelse og 1,5 linjeavstand.

Legg inn en kommentar