Molo etterlyser illustrasjoner til høstens utgave med tema “Leve sammen”

Molo søker illustrasjoner

Molo er et idéhistorisk studenttidsskrift tilknyttet institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie ved Universitetet i Oslo. Tidsskriftet skal hovedsaklig være en arena for studenter til å kunne formidle tekster med et idéhistorisk innhold. Således ønsker Molo også å være en formilder av idéhistoriske perspektiver, analyser og drøfting. Idéhistorie er et fagfelt som tar for seg kunnskapsvirksomhet og tekstkultur opp gjennom vestlig historie med et fokus på kontekst og betingelser for utvikling av ideer og tanker.

Høsten 2016 skal vi utgi vårt fjerde nummer og søker dermed illustrasjoner! Illustrasjonene kan være abstrakte eller figurative. Som tema for vårt fjerde nummer har vi valgt «leve sammen».

Helt siden filosofiens barndom har menneskets trang til å søke sammen i grupper blitt problematisert og forsvart, og tenkere som Aristoteles, Rousseau og Freud, den kristne tradisjonen og vår moderne sosialvitenskap har kommet med viktige bidrag. Temaet «leve sammen» inviterer til å reflektere over en rekke problemstillinger og spørsmål. Vi kan nevne religion, kjønnsroller, samliv og familieliv, og politikk. Hvorfor organiserer vi oss i samfunn? Hvilken rolle har religionen og staten spilt for fellesskapet og enkeltindividets virkelighetsforståelse? Hvordan har familieinstitusjonen forandret seg? Hva vil det si for enkeltmennesket å leve i et stadig mer individualisert samfunn? Er mennesket fritt innenfor samfunnets rammer?

Dette er noen mulige idéer til hva temaet kan innebære. Det er fint om illustrasjonene speiler tematikken, men det er ikke en nødvendighet. Du står fritt til å velge hvordan du ønsker å visualisere temaet. Vi ønsker både farge og sort/hvitt-illustrasjoner og tar i mot alle billedlige uttrykksformer som grafisk illustrasjon, tegning, trykk, foto etc.

Vi ønsker også forsidebidrag. Forsidebidraget kan være abstrakt eller figurativt. Det trenger ikke være direkte knyttet til tema, og du står fritt til å velge din egen innfallsvinkel. Bruttoformatet på forsiden vil være 17,5 x 25 cm og for hele omslaget 36,5 x 25 cm.

Send inn ditt bidrag i jpeg/tiff/eps filer til tidsskriftet-molo@ifikk.uio.no innen 10.10.16. Bildene må ha en oppløsning på 300 dpi.

Om du allerede har noe liggende, en god idé eller en plan til illustrasjon eller forside, men er usikker på gjennomføring eller vinkling, kan du gjerne sende oss en idé eller skisse som kan videreutvikles i dialog med redaksjonen. Om du ønsker å illustrere en spesifikk tekst kan du kontakte oss på mailadressen ovenfor så kan vi sende deg mer informasjon.

Legg inn en kommentar