Molo søker ny økonomiansvarlig

Molo er et nytt idéhistorisk studenttidsskrift med tilknytning til IFIKK ved Universitetet i Oslo. Det drives i hovedsak av bachelor- og masterstudenter i idéhistorie ved UiO, og distribueres gratis i foajéen i Georg Morgenstiernes hus.

Tidsskriftet ble startet opp av en liten gjeng bachelorstudenter i idéhistorie høsten 2014, og vi slapp vårt første nummer våren 2015. Siden har vi gitt ut et nummer hvert semester, og responsen fra studenter blir større for hvert nummer. Responsen fra fagmiljøet har også vært svært god.

Formålet med Molo var å skape en plattform hvor studenter med interesse for idéhistoriefaget kunne få publisert sine tekster, uten at kravene skulle være altfor høye. Således ønsker Molo også å være en formidler av idéhistoriske perspektiver, analyser og drøftinger. Molo er et tidsskrift i utvikling, og vi er derfor på jakt etter en som har lyst til å være med på å utvikle Molo videre.

Som økonomiansvarlig har man følgende hovedoppgaver i tillegg til vanlige redaksjonelle oppgaver som tekstarbeid og korrektur:

– Sette opp budsjett for hver utgave. Dette budsjettet skal sendes med søknader om
støtte og utformes selvfølgelig i dialog med resten av redaksjonen og særlig redaktørene.
– Sørge for at søknader det budsjetteres med blir sendt og at tilstrekkelig med penger kommer inn slik at tidsskriftet kan trykkes.
– Sørge for at budsjettet overholdes.
Gjennomføre det tekniske når det kommer til transaksjoner og registreringer (for eksempel nettbank, brreg.no osv.)
– Føre regnskap og evaluere pengebruken fra semester til semester

Erfaring med budsjettarbeid og lignende er en fordel, men ikke et krav. Du vil bli gitt god opplæring av nåværende økonomiansvarlig. Det viktigste er at du følger opp hovedoppgavene overfor. Vi er derfor på utkikk etter en person med god gjennomføringsevne og som kan overholde frister. Gode samarbeidsegenskaper er også viktig, siden vi er en forholdsvis liten redaksjon som jobber tett sammen. Utdanning innenfor idéhistorie eller lignende fag, eller bare en generell interesse for faget, er å foretrekke, men absolutt ikke et krav.

Vervet er ikke lønnet, men du får muligheten til å bli med i en svært hyggelig redaksjon som brenner for det de holder på med. Du får også nyttig erfaring med tekstarbeid og innsikt i hvordan et tidsskrift blir til. Som redaksjonsmedlem vil du også få muligheten til å publisere egne tekster, være med på intervjuer og organiseringen av ulike sosiale og faglige arrangementer.

Søknad sendes til tidsskriftet-molo@ifikk.uio.no innen 10. Februar 2017.

Har du spørsmål til stilling eller lurer du mer på hva Molo holder på med kan du ta kontakt med redaktør Endre Ugelstad Aas på tlf: 90195375.

Legg inn en kommentar