Molo etterlyser tekster med tema «Tyskland og Frankrike» til høstens nummer

Tyskland eller Frankrike? Det er den europeiske idéhistorikers kvelende og definerende spørsmål. Til Molos femte nummer ønsker vi oss tekster med ulike faglige perspektiver på begge disse to sentrale nasjonene.

Med temaet «Tyskland og Frankrike» oppfordrer vi til tekster om romantikk og revolusjon. Vi oppfordrer til tekster om hendelser i nasjonenes historie, bevegelser, tenkere og idéer ja, alt du assosierer og interesserer deg for med det idéhistoriske Tyskland og Frankrike.

Hva har de bidratt med? Hvem har de bidratt med? Hvem er egentlig disse to nasjonene?

Er franskmennene de svulstige drømmerne og tyskerne de systematiske og firkantede byråkratene? Hvordan kunne det i så fall bli slik, etter en etter sigende beruset Hegel skrev det virkelighetsfjerne systemfragmentet? Har tyskerne alltid vært Webers presise byråkrater? Når slo den tyske folkeånden og idealismen over i den tyske pliktoppfyllende disiplinen som systematisk drepte? Hvordan kunne Goethes verdensharmoni og Kants evige fred bli til den etnosentrerte og krigshissende nazismen? Eller er koblingen rett og slett for søkt?
På den andre siden: Hvordan ble franskmennene de kirsebærspisende romantikerne i salongen? Var det ikke franskmennene som først satt med metermål og linjal og senere slo i bakken med det mest avromantiserende som finnes: idéen om et mekanisk menneske? De samme som bygde templer til fornuften og to hundre år senere fylte Europa med livets tomhet, da de franske eksistensialistene påførte flere enn seg selv en angstfylt mental pukkelrygg.

Nå i 2017 er det skjebnesvangre valg i både Frankrike og Tyskland, og fem hundre år siden reformasjonen. – Drømmene lyver. Drit i sengen, det er det eneste sanne, skal Martin Luther ha sagt. Men de fem hundre årene senere er det mange i både Frankrike og Tyskland som tror på de store drømmene likevel. Drømmer om et nytt og samlet Europa på den ene siden. Et splittet og rent Europa på den annen.

Med dette nummeret ønsker vi tekster om alt som kan kobles til Frankrike og Tyskland. Mulighetene er endeløse: det før-moderne, reformasjonen, opplysningstiden, modernitetskritikk, den tyske idealismen, den franske revolusjonen, romantikken, de to verdenskrigene, ideologiene, eksistensialismen, EU eller dagens politiske situasjon. Persongalleriet er heller ikke snevert. For å nevne noen: Luther, Descartes, Ludvig 14., Rousseau, Kant, Marx, Nietzsche, Sartre, Le Pen og Merkel.

Vi ønsker tekster om kontinuiteten og bruddene, det gamle og det nye. Hvor tok den franske og tyske opplysningstiden oss? Idéene om det like, universelle og tidløse? Var den franske revolusjonen en suksess? Døde den med Napoleon, eller levde idéene videre? Hvor tok romantikken oss? Idéene om det forskjellige, unike, rare og tidsavhengige? Hvordan kunne begge disse to skape en grotesk fransk kolonimakt og et tysk drapsmaskineri? Hvordan ble det frie europeiske tankegods et Auschwitz? Og hvordan bygde Tyskland seg opp igjen, etter nødvendigheten av et så grunnleggende tabula rasa?

Dette nummeret åpner for alt som du assosierer med Frankrike eller Tyskland eller begge. Samtidig som det bevisstgjør deg på den europeiske idéhistorikerens definerende og altoppslukende spørsmål: Hva om du må velge? Er du Frankrike eller Tyskland?

Vi ønsker essays/artikler, anmeldelser, bokessays, reisebrev og masterpresentasjoner med en idéhistorisk tilnærming. Om du har skrevet om eller ønsker å skrive om et annet idéhistorisk tema tar vi også gjerne imot andre bidrag.

Ønsker du å bidra i tidsskriftet? Send et utkast eller en idé til tidsskriftet-molo@ifikk.uio.no innen 01.09.2017. Vi vil gi deg en grundig tilbakemelding og videre hjelp til å utarbeide teksten.

Tekster sendes i .doc- eller .docx-format, med 12 punkt skriftstørrelse og 1,5 linjeavstand

Legg inn en kommentar