Molo

 

Molo er et idéhistorisk studenttidsskrift tilknyttet institutt for filosofi, ide – og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved universitetet i Oslo (UiO). Tidsskriftet skal hovedsakelig være en arena for studenter til å kunne formidle tekster med et idéhistorisk innhold. Således ønsker Molo også å være en formidler av idéhistoriske perspektiver, analyser og drøftinger.

Redaksjonens medlemmer er utgangspunktet studenter ved idéhistorie på UiO, fra både bachelor- og masternivå, men vi er også interesserte i medlemmer fra andre programmer som har idéhistorisk kompetanse.

Redaksjonen holder regelmessig kontakt med Fagutvalget for idéhistorie.

Følg oss på Facebook for jevnlige oppdateringer og ta gjerne kontakt om du er interessert i å bli redaksjonsmedlem eller skrive for oss.

Molos redaksjon:

Eilif Guldvog Hartvedt - Redaktør
Geir Magne Staurland - Redaktør
Endre Uglestad Aas - Økonomiansvarlig
Marie Skyberg Borgen - Økonomiansvarlig
Emilie Korneliussen - Layout
Alicia Frøy Johnsen - Layout 
Peter Hødnebø 
Vigdis Evang
Johannes Hoff 
Johanna Johannsdottir Damaris
Ole Gustav Bergundhagen
Eero Kalevi Kibur
Idunn Victoria Skjæveland
Marthe Alette Rudberg Jentoft

Eksterne medhjelpere:

Nora husby – Design
Emilie Martine Berget – Desingkonsulent

Molos logo er designet av Nora Husby i samråd med Emilie Martine Berget