Vi søker Illustrasjoner

Våren 2016 gir vi ut Molo #3 med temaet «Utdanning». Vi søker både abstrakte og figurative illustrasjoner. Frist og fullstendig illustrasjonsutlysning kommer snart. Det følgende er generell informasjon om illustrasjoner til Molo – studenttidsskrift for idéhistorie.

Illustrasjonene må gjerne speile tematikken for utgaven, men det er ikke en nødvendighet. Du står fritt til å velge teknikk og vi ønsker både farge og sort/hvitt-illustrasjoner. Vi tar i mot alle billedlige uttrykksformer som grafisk illustrasjon, tegning, foto etc.

Vi ønsker også forsidebidrag. Forsidebidraget kan være abstrakt eller figurativt. Det trenger ikke å være direkte knyttet til temaet og du står fritt til å velge en egen innfallsvinkel. Bruttoformatet på forsiden vil være 17,5 x 25 cm og for hele omslaget 36,5 x 25 cm.

Send inn ditt bidrag i jpeg/tiff/eps filer til tidsskriftet-molo@ifikk.uio.no. 

Om du allerede har noe liggende, en god idé eller en plan til illustrasjon eller forside, men er usikker på gjennomføring eller vinkling, kan du gjerne sende oss en idé eller skisse som kan videreutvikles i dialog med redaksjonen.

Bildene må ha en oppløsning på 300 dpi.

litenmolo

Legg inn en kommentar