Molo #7 «Folket»: Leder

 

Det foreliggende nummeret er den syvende utgaven av Molo. Vi er fortsatt et ungt studenttidssskrift, men vi erfarer at vi har etablert oss og er kjent for de som tilhører det humanistiske habitat på Blindern. Konkurransen med de andre og eldre tidsskriftene har vært merkbar. Da vi i fjor investerte i et eget stativ på Sophus Bugge har det både blitt forsøkt okkupert, brukt som dørkloss og satt de andre tidsskriftsstativene.

Kampen om Bugge minner oss på at vi må gjøre hvert nummer unikt og leseverdig. Det er godt det er litt konkurranse om det humanistiske territoriet og vi er stolt av å tilhøre en slik flott rekke av tidsskrifter. I dag eksisterer det ingen form for formelt samarbeid mellom de humanistiske blekkene ved Universitetet i Oslo. Kanskje det ikke er behov eller interesse for samarbeid, men det kunne vært spennende å møtes for å dele erfaringer om tidsskriftsarbeidet.

Det er ingen hemmelighet at det ikke er en lett eller selvsagt oppgave å lage gode og interessante fagtidsskrift for en bred studentmasse. En av utfordringene ved å være et fagtidsskrift er å sørge for at tidsskriftet ikke blir en samling av eksamensoppgaver som tilfeldigvis passer til den utlyste tematikken. I Molo bruker vi mye tid sammen med artikkelforfatterne for å tilpasse tekstene stilmessig og tematisk. Derfor er det nødvendig at både redaksjonen, våre artikkelforfattere og lesere har en forståelse av hva som er Molos prosjekt og identitet.

LES OGSÅ: Reisebrev fra en time i amerikansk glassbur

Molo ønsker å være en uavhengig og skriftbasert plattform for studenter som tenker, studerer og formidler idéhistorie. Frem til dette nummeret har det formelle kravet for å delta i Molo-redaksjonen vært at man må studere under en idéhistorisk emnekode. Nå har vi valgt å gå vekk fra dette kravet fordi vi erfarer at interessen for Molo og idéhistorie strekker seg langt utenfor de institusjonelle grenser. Å oppheve det formelle kravet er å ta den idéhistoriske identitet på alvor; at faget er tverrfaglig og ikke en klart avgrenset vitenskap eller profesjon. Slik lever vi også opp til det merkverdige navnet på tidsskriftet. En molo er en skapt avgrensning som strekker seg ut fra fastlandet, men den stenger ikke båtene og havstrømmene ute. Havnen er åpen, men Molo skal fortsatt være et idéhistorisk studenttidsskrift. På tvers av studieretninger kan vi forenes i en felles interesse for idéhistoriske tematikker, perspektiver og fagets nytte. En slik interesse kan bygge på den tro at idéhistorie ikke kun skal tjene den idéhistoriske tradisjon og vitenskap alene, men også en større og sammensatt studentmasse. Denne ideologien er ikke en gave, men en oppgave i en spesialisert kunnskapsverden og en krevende studiehverdag. Vi håper prosjektet, identiteten og gleden ved oppgaven er merkbar når du blar deg gjennom dette nummeret.

God lesning,
Redaktører Johannes Hoff og Johanna Johannsdottir Damaris

Legg inn en kommentar