Molo søker tekster til høstens nummer med tema ”Drømmer”!

 

Molo søker tekster til høstens nummer med tema ”Drømmer”!

Noe av det mest fundamentale ved menneskets tilværelse er å drømme. I søvnen befinner vi oss alle i forskjellige drømmer som spenner fra de vakreste virkelighets-flukter til monstrøse mareritt. Slike drømmer har gjennom historien blitt tolket som både varsler om fremtiden og som signaler fra det ubevisste som du helst ikke vil tenke på. Vi drømmer også i våken tilstand når vi fantaserer om hvilke steg vi en dag skal ta for å oppnå det vi ønsker oss mest, eller når vi funderer over hvordan det perfekte samfunnet burde vært skrudd sammen. Søte dagdrømmer kan slå over i sitt skumle motstykke, da én persons drøm kan være en annens mareritt.

I Første Mosebok fortelles det om Josef som tolker faraos drømmer. Fete og magre kuer varsler gode og dårlige avlinger i årene som kommer. Godt over to tusen år senere sitter Sigmund Freud på sitt kontor i Wien og arbeider seg metodisk gjennom drømmer for å forstå og kurere pasientenes lidelser. I Dantes guddommelige komedie utspiller hele handlingen seg i en drøm. Drømmen er et grensesprengende medium som bryter med rasjonelle lover, og den kan derfor være en dør til nye verdener. Nettopp en ny verden skapes i Thomas Mores Utopia, hvor et idealsamfunn får utfolde seg fritt til lesernes beundring og avsky. I nyere tid har dystopier i litteratur og film malt et bilde av fremtiden som en marerittlignende tilstand. I det tyvende århundret finnes det dessuten historiske eksempler på storslåtte samfunns-drømmer med forferdelige konsekvenser som både fascinerer og skremmer.

Det finnes selvsagt flerfoldige måter å skrive seg inn i et tema så vidt som ”Drømmer”, og dette er bare noen ulike eksempler på måter vi i redaksjonen har tenkt oss at en kan angripe tema. Du står fritt til å utforske temaet slik du ønsker.

Brenner du inne med en god idé eller et utkast som du tenker kan funke hos oss? Ta kontakt på redaksjon@molotidsskrift.no. Vi i redaksjonen vil gi deg tilbakemelding på teksten og vil sammen med deg utarbeide teksten før den går i trykken. Vi er et tidsskrift drevet av idéhistoriestudenter, men er svært interessert i bidrag fra ulike retninger på Blindern! Siste frist for å sende inn bidrag er 1. September 2018. Vi gleder oss til høre fra deg!

Legg inn en kommentar