Forsidekonkurranse: Tema: Antropocen

Molo er et tidsskrift for idéhistorie drevet av studenter. Vi trenger en illustrasjon til neste nummers forside og ønsker DERES bidrag! Vil DU få DIN illustrasjon trykket på forsiden av 500 eksemplarer, synlig plassert over hele Blindern? Da MÅ du lese videre!

Tema for vårt neste nummer er «Antropocen». Hva er det? Ordet er hentet fra geologien og betegner en foreslått geologisk epoke som i disse dager diskuteres blant geologer. Begrepet kommer av det greske antropos, menneske. Det betegner således at det menneskelige fotavtrykk i jordskorpen har blitt så stort at det nærmest overskygger naturens eget bidrag.

I dette nummeret vil vi særlig utforske forholdet mellom naturen og mennesket. Hvordan har mennesket forholdt seg til naturen rundt seg? Er vi dypest sett natur selv? Eller er vi kulturvesener som per definisjon fjerner oss fra naturens rammebetingelser? Gir skillet mellom natur og kultur i det hele tatt noen mening når mennesket nå påvirker naturen i så stor skala? Kanskje har naturen blitt kultur – eller har vi overtatt for naturen?

«Antropocen» har også unektelig en side mot miljø og klimaspørsmål, og helt sikkert en rekke andre temaer. Med refleksjonene over har vi ikke forsøkt å gi absolutte og uttømmende rammer. Vi er åpne for så mangt!

Vi ønsker alle slags visuelle uttrykk: fra tegning og foto til photoshop og alt imellom. Send inn ditt bidrag til redaksjon@molotidsskrift.no. Dersom du har en idé du er usikker på eller har noen spørsmål kan du også sende spørsmål til nevnte epostadresse. Du kan også gjerne sende en melding til vår Facebook-side «Molo – idéhistorisk studenttidsskrift».

Vedlagt er eksempler på tidligere omslag

teksten fortsetter under bildene

Vi gleder oss til å se bidragene deres!

INNSENDINGSFRIST: 1. MARS

EPOST: REDAKSJON@MOLOTIDSSKRIFT.NO

Legg inn en kommentar