Eh, hva er idéhistorie?

Av: Stine Bergo Du, blivende idéhistoriker, har kanskje blitt stilt dette spørsmålet allerede. Hvordan vi har endt opp på idéhistorie når ingen vet hva det er, ...

Blikket som ser

Blikket som ser Skrevet av Taran Palmstrøm Fenn Når vi studerer idéhistorie forsøker vi å forstå fortidige menneskers blikk på verden. Vi ønsker å sette oss inn...