Molo

 

Molo er et idéhistorisk studenttidsskrift tilknyttet institutt for filosofi, ide – og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved universitetet i Oslo (UiO). Tidsskriftet skal hovedsakelig være en arena for studenter til å kunne formidle tekster med et idéhistorisk innhold. Således ønsker Molo også å være en formidler av idéhistoriske perspektiver, analyser og drøftinger.

Redaksjonens medlemmer er utgangspunktet studenter ved idéhistorie på UiO, fra både bachelor- og masternivå, men vi er også interesserte i medlemmer fra andre programmer som har idéhistorisk kompetanse.

Redaksjonen holder regelmessig kontakt med Fagutvalget for idéhistorie.

Følg oss på Facebook for jevnlige oppdateringer og ta gjerne kontakt om du er interessert i å bli redaksjonsmedlem eller skrive for oss.

Molos redaksjon:

Taran Palmstrøm Fenn - Sjefsredaktør
Jonas Ludvigsen - Nettredaktør
Pablo Grimstvedt - Økonomiansvarlig
Idunn Victoria Skjæveland
Kristina Kassab Liland
Linda Therese Utstøl Nødland
Magne Klasson
Martin  Jonassen
Mikaela Platander
Sigurd Arnekleiv Bækkelund
Stine G. Bergo
Sveinung Næss
Victoria Bergundhaugen

Eksterne medhjelpere:

August Løvold Gaukstad – Layout – https://augustgaukstad.com/
Nora husby – Design
Emilie Martine Berget – Desingkonsulent

Molos logo er designet av Nora Husby i samråd med Emilie Martine Berget