Molo

 

Tidsskriftet Molo skal hovedsakelig være en arena for studenter til å kunne formidle tekster med et idéhistorisk innhold. Således ønsker Molo også å være en formidler av idéhistoriske perspektiver, analyser og drøftinger.

Molo er tilknyttet institutt for filosofi, ide – og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo (UiO).

Redaksjonens medlemmer består i hovedsak av studenter ved idéhistorie på UiO, fra både bachelor- og masternivå, men vi er også interesserte i medlemmer fra andre programmer som har idéhistorisk kompetanse.

Redaksjonen holder regelmessig kontakt med Fagutvalget for idéhistorie.

Følg oss på Facebook for jevnlige oppdateringer og ta gjerne kontakt om du er interessert i å bli redaksjonsmedlem eller skrive for oss.

Molos redaksjon:

Eilif Guldvog Hartvedt - sjefsredaktør
Magne Klasson - nettredaktør
Martin Jonassen - økonomiansvarlig
Taran Palmstrøm Fenn
Jonas Ludvigsen
Pablo Grimstvedt
Kristina Kassab Liland
Sigurd Arnekleiv Bækkelund
Sveinung Næss
Victoria Bergundhaugen
Vetle Hove
Ingrid Bjerknes Røyne
Hannah Bull Thorvik

Eksterne medhjelpere:

August Løvold Gaukstad – Layout – https://augustgaukstad.com/
Nora husby – Design
Emilie Martine Berget – Desingkonsulent

Molos logo er designet av Nora Husby i samråd med Emilie Martine Berget