Molo

Tidsskriftet Molo skal hovedsakelig være en arena for studenter til å kunne formidle tekster med et idéhistorisk innhold. Således ønsker Molo også å være en formidler av idéhistoriske perspektiver, analyser og drøftinger.

Molo er tilknyttet institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo (UiO).

Redaksjonens medlemmer består i hovedsak av studenter ved idéhistorie på UiO, fra både bachelor- og masternivå, men vi er også interesserte i medlemmer fra andre programmer som har idéhistorisk kompetanse.

Redaksjonen holder regelmessig kontakt med Fagutvalget for idéhistorie.

Følg oss på Facebook for jevnlige oppdateringer og ta gjerne kontakt om du er interessert i å bli redaksjonsmedlem eller skrive for oss.

Molos redaksjon:

Stine Gudmundsen Bergo - hovedredaktør
Vetle Hove – temaredaktør
Victoria Bergundhaugen - nettredaktør
Taran Palmstrøm Fenn- økonomiansvarlig
Jonas Ludvigsen
Pablo Grimstvedt
Hannah Bull Thorvik
Lars Øvergaard
Ellisiv Røvik Grimnes
Anna Maria Huschka 
Ola Orlando Rognlien 
Frøydis Vangsøy

Eksterne medhjelpere:

August Løvold Gaukstad – Layout – https://augustgaukstad.com/
Nora husby – Design
Emilie Martine Berget – Desingkonsulent

Molos logo er designet av Nora Husby i samråd med Emilie Martine Berget