Natur, natur, Corona-kur

Den 12. Mars 2020 fikk nordmenn en beskjed som endret hverdagen radikalt. Norge stengte ned. Usikkerhet og utrygghet kom med det samme. På et døgn gikk mange me...

Sophrosyne, spänningens dygd?

Att människan är ett djur som skall tämjas är en bild som återkommer, inte bara när man undersöker moralens och dygdernas historia, utan lika mycket som en stör...