15. desember 2014

Skriv for oss!

 

Vi gir ut Molo #3, med temaet “Utdanning”, våren 2016.

Har du lyst til å få din egen idéhistoriske tekst på trykk? Vi ønsker blant annet essay/artikler, anmeldelser, bokessay, reisebrev og masterprosjektpresentasjoner med en idéhistorisk tilnærming.

Ønsker du å bidra førsteutgaven av et flott tidsskrift? Send et utkast eller ide til tidsskriftet-molo@ifikk.uio.no innen 31. januar 2016.

Vi vil gi deg en grundig tilbakemelding og gi deg videre hjelp til å utarbeide teksten. Vi vurderer også tekster som ikke omhandler temaet.

Legg inn en kommentar