Tidsskriftet Molo er en arena for studenter til å kunne formidle tekster med et idéhistorisk innhold. Vi ønsker dermed å formidle idéhistoriske perspektiver, analyser og drøftinger.

Molo er tilknyttet institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo (UiO). Redaksjonens medlemmer består i hovedsak av studenter ved idéhistorie på UiO, fra både bachelor- og masternivå, men vi er også interesserte i medlemmer fra andre programmer som har idéhistorisk kompetanse.

Redaksjonen holder regelmessig kontakt med Fagutvalget for idéhistorie.

REDAKSJON

Anne Løddesøl – redaktør

Sofie Kristine Flydal – temaredaktør

Sebastian Kløver – nettredaktør

Ola Orlando Rognlien – økonomiansvarlig

Andreas Solheim

Emilie Kooyman

Frøydis Vangsøy

Hanna Eidal

Magdalena Smola

Petter Pryser

Sara Zuluaga Muñoz

Silje Lurås Bakken

Vetle Hove

Victoria Bergundhaugen

Magnus Hørnes

MOLOs logo er designet av Nora Husby i samråd med Emilie Martine Berget.