Tidsskriftet Molo er en arena for studenter til å kunne formidle tekster med et idéhistorisk innhold. Vi ønsker dermed å formidle idéhistoriske perspektiver, analyser og drøftinger.

Molo er tilknyttet institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo (UiO). Redaksjonens medlemmer består i hovedsak av studenter ved idéhistorie på UiO, fra både bachelor- og masternivå, men vi er også interesserte i medlemmer fra andre programmer som har idéhistorisk kompetanse.

Redaksjonen holder regelmessig kontakt med Fagutvalget for idéhistorie.

REDAKSJON

Amo Boracco Borring – Redaktør

Sander Sørsdahl Devold – Temaredaktør

Andreas Solheim – Nettredaktør

Karl Westergaard – Økonomiansvarlig

Anne Løddesøl

Elias Bauer Jonassen

Eva Bang

Frida Sofie Strugstad Gjerdalen

Hanna Eidal

Lea Marie Krona

Magnus Hørnes

Markus Holland Sannes

Nikoline Marie Vågen Willaddsen

Silje Lurås Bakken

Solveig Winnberg Skoge

 

MOLOs logo er designet av Nora Husby i samråd med Emilie Martine Berget.