Tidsskriftet Molo er en arena for studenter til å kunne formidle tekster med et idéhistorisk innhold. Vi ønsker dermed å formidle idéhistoriske perspektiver, analyser og drøftinger.

Molo er tilknyttet institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo (UiO). Redaksjonens medlemmer består i hovedsak av studenter ved idéhistorie på UiO, fra både bachelor- og masternivå, men vi er også interesserte i medlemmer fra andre programmer som har idéhistorisk kompetanse.

Redaksjonen holder regelmessig kontakt med Fagutvalget for idéhistorie.

REDAKSJON

Hanna Eidal – redaktør

Andreas Solheim – temaredaktør

Inga Aase – nettredaktør

Karl Westergaard – økonomiansvarlig

Anne Løddesøl

Elias Bauer Jonassen

Eline Høstmark

Emilie Kooyman

Frøydis Vangsøy

Lea Marie Krona

Magnus Hørnes

Robin Quintero Muñoz

Sander Sørsdahl Devold

Silje Lurås Bakken

Victoria Bergundhaugen


MOLOs logo er designet av Nora Husby i samråd med Emilie Martine Berget.