Molo tidsskrift er et faglig kritisk og undersøkende magasin, samt en arena for studenter til å kunne formidle tekster med et idéhistorisk innhold. Vi ønsker dermed å formidle idéhistoriske perspektiver, analyser og drøftinger. 

Molo er tilknyttet institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo. Redaksjonens medlemmer består i hovedsak av studenter ved idéhistorie på UiO, fra både bachelor- og masternivå.

Ønsker du å bli en del av vår redaksjon? Send en epost til redaksjon@molotidsskrift.no

Vi mottar støtte fra Kulturstyret, Sparebankstiftelsen, Frifond og IFIKK

Molo tidsskrift arbeider under vær varsom plakaten og redaktørplakaten.

REDAKSJONEN

Ledelsen

Amo Boracco Borring – Ansvarlig Redaktør

Karl Westergaard – Temaredaktør

Magnus Hørnes – Økonomiansvarlig

Andreas Solheim – Nettredaktør

 

Redaksjonsmedlemmer

Elias Bauer Jonassen

Eva Bang

Hanna Eidal

Ludvik Anker Kummen 

Markus Holland Sannes

Nikoline Marie Vågen Willaddsen

Sander Sørsdahl Devold

Silje Lurås Bakken

Solveig Winnberg Skoge

MOLOs logo er designet av Nora Husby i samråd med Emilie Martine Berget.