Har du lyst til å få din egen idéhistoriske tekst på trykk eller publisert på denne nettsiden?

Vi ønsker essays og artikler, anmeldelser, bokessays, reisebrev og prosjektpresentasjoner med en idéhistorisk tilnærming.

Ønsker du å bidra til et flott tidsskrift?
Send et utkast eller ide til vår mail eller facebook

Redaksjonen gir deg en grundig tilbakemelding og tilbyr deg videre hjelp til å utarbeide teksten din.