Tekster

Les hele utgaven som pdf

Leder

Johannes Hoff
Johanna J. Damaris

Folkets følsomme opplysningstid

Jarle Pedersen

Trussel mot verdensfreden?
Folkeforbundet sitt minoritetsvern og den universelle menneskerettighetserklæringa

Matias Vangsnes Bjørgo 

Finnes det håp for demokrati og frihet før det russiske valget 18. mars?
Tanker om et enkelt historisk poeng og invtervju med Hans Wilhelm Steinfeldt

Petter Marius Udland

Ved teppefall faller også vi
Et essay om Rousseus kamp mot teateret

Geir Magne Staurland

Mannen
Meditasjoner over privilegert lidelse

Eilif Guldvog Hardtvedt 

Idehistoriker i arbeid: Aurora Jacobsen Evenshaug

Endre Ugelstad Aas

Ubehag, narrespill og radikale løsninger

Jørgen Eikvar Axelsen

Cornelius De Pauw (1739-1799): Opplysningstiden og debatten om Amerika

Anne Helness

Bokanmeldelse: Den russiske revolusjonen 

Ask Olsson Aabø