Tekster

Les hele utgaven som pdf

Leder

Martin Jonassen

Antropocen: en slags begrepshistorie

Jonas Ludvigsen

Ubehaget i naturen
Forholdet mellom natur og kultur i menneskets tidsalder

Taran Palmstrøm Fenn

Intervju: Gro Ween
Han døydde for våre syndar. Eit intervju med Gro Ween om geirfuglen og grunnlagshistorier

Idunn Victoria Skjæveland
Kristina Kassab Liland

Jorden som gave
Perspektiv på miljø i østlig ortodoks tradisjon

David Wikstøl

Å konfrontere usikkerheten i naturen

Jonas Stensvoll

Feltrapporten: Livstider
Livstider: en naturhistorie for samtiden

Helge Jordheim
Hugo Reinhardt

Idehistoriker i arbeid
Linn Cecilie Engh

Stine Gudmundsen Bergo

Klimadebatten på rim? 

Vigdis Evang