You are currently viewing Har du lyst til å illustrere til #14 Utenforskap?

Har du lyst til å illustrere til #14 Utenforskap?

Molo søker visuelle bidrag til høstens nummer, Utenforskap! Vi søker forsideforslag, illustrasjoner til de enkelte tekstene, samt bidrag som kan stå for seg selv. Molo trykkes i 500 eksemplarer, så dette er en god mulighet til å spre arbeidet ditt!

Utenforskap er en uunnværlig del av menneskers liv – om enn i varierende grad. For hvem har vel ikke følt seg litt utenfor til tider? Utenforskap forekommer som kunstnerisk grunnmotiv, har vært til inspirasjon, irritasjon, og frustrasjon. Men hvordan har denne utenforskapsproblematikken manifestert seg i forskjellige epoker? 

Molo #14 Utenforskap forsøker å belyse utenforskapstematikken idéhistorisk. Tekstene omhandler alt fra Rousseaus vandringer til Q-Anonbevegelsen, fra livet som bachelor-student til Marquis de Sades eskapader. Bidragsyterne har hentet sin inspirasjon fra så varierte kilder som Tomas Espedal og amasonene, så her er det nok stoff å illustrere!    

Er du interessert i å få illustrasjonene dine trykket, er det bare å gi oss beskjed! Om du ønsker å illustrere men mangler konkrete idéer, vil redaksjonen med glede hjelpe deg på vei. Har du en visuell idé som fungerer som et verk i seg selv, send det inn!  

Vi ønsker alle slags visuelle uttrykk, fra tegning og foto til collage – og alt imellom. Send dine ideer til redaksjon@molotidsskrift.no eller kontakt oss på Facebook- eller Instagramsiden vår. 

Frist for å melde interesse er 10. oktober. Innsendingsfrist er 18. oktober.

Dersom du har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

Illustrasjon: Sigrid Brænd, til #13 Nytelse