Tidsskriftet Molo er en arena for studenter til å kunne formidle tekster med et idéhistorisk innhold. Vi ønsker dermed å formidle idéhistoriske perspektiver, analyser og drøftinger.

Molo er tilknyttet institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo (UiO). Redaksjonens medlemmer består i hovedsak av studenter ved idéhistorie på UiO, fra både bachelor- og masternivå, men vi er også interesserte i medlemmer fra andre programmer som har idéhistorisk kompetanse.

Redaksjonen holder regelmessig kontakt med Fagutvalget for idéhistorie.

Følg oss på Facebook og Instagram (@molotidsskrift) jevnlige oppdateringer, og ta gjerne kontakt om du er interessert i å bli redaksjonsmedlem eller skrive for oss!

Molos redaksjon:

Stine Gudmundsen Bergo - hovedredaktør
Ellisiv Røvik Grimnes – temaredaktør
Victoria Bergundhaugen - nettredaktør
Taran Palmstrøm Fenn- økonomiansvarlig
Vetle Hove 
Jonas Ludvigsen
Lars Øvergaard
Anna Maria Huschka
Ola Orlando Rognlien 
Frøydis Vangsøy
Anne Løddestøl
Magdalena Smola

Molos logo er designet av Nora Husby i samråd med Emilie Martine Berget.