You are currently viewing Molo søker bidrag om det okkulte

Molo søker bidrag om det okkulte

Som noen av dere kanskje har fått med dere er tema for neste nummer av Molo Det Okkulte.

«Hva?» tenker du kanskje. Eller, «Perfekt!» kanskje. Er du blant førstnevnte skal vi forklare: 

Ordet okkult stammer fra det latinske occultus som betyr skjult. Det er dog ikke en tilstrekkelig forklaring. For det okkulte handler ikke bare om det som er skjult, i den forstand at det er hemmelig, det handler også om en åpenhet, eller en søken, mot at det finnes noe mer. 

Det okkulte ligger skjult i historiens kriker og kroker, så for å få assosiasjonsmusklene dine i gang: Fra Pytagoras og Agrippa, som viktige tenkere i okkultismen. Via Carl Jung, voodoo, konspirasjonsteorier og heksebrenning. Til kulter og alkymi, og leting etter gull og evig liv. Til dagens gjenoppblomstring av paganistiske trosretninger som wicca og åsatru. Temaet knyttes ofte til religion, gnostisisme og mystisisme, og søken etter en form for transcendens. 

Fra et idéhistorisk perspektiv er det særlig spennende å se måtene disse skjulte og mystiske kreftene har påvirket samfunnet. For eksempel, kan se det fra et kjønnsperspektiv, der menn, ofte assosiert med rasjonalitet, lys og godhet, står på den ene siden, og det kvinnelige blir lest som en kontrast, gjennom det som er skjult i mørke, følelser og ondskap leses som kontrast. Videre oppstår det ulike perspektiver om vi undersøker forskjellen på å holde noe hemmelig, med esoterisk innsikt og utvelgelse, og på å bli tvunget i skjul av andre. Er alt dette, det okkulte, bare tull og pseudovitenskap? Har stjernetegnet vårt, og krystallene i lommen, noe å si? Uavhengig av svaret er det masse å ta tak i idéhistorisk!

Hvis dette vekker noen tanker kan du melde interesse eller sende utkast her eller på mail til redaksjon@molotidsskrift.no. Om du vil skrive, men ikke vet om hva har vi idéer til deg! Du vil få grundig tilbakemelding og hjelp underveis til å utarbeide teksten.

Vi arrangerer også en idémyldrings- og skrivekveld den 18. januar åpent for alle som interessert i å skrive. 

Send bidrag til redaksjon@molotidsskrift.no innen 23. februar.