You are currently viewing MOLO SØKER BIDRAG TIL MUSIKK
The Music av Gustav Klimt

MOLO SØKER BIDRAG TIL MUSIKK

Ah musikk! Et tema for alle og enhver.

Musikken er noe som omgir oss til enhver tid, og vi samles rundt den. Enten det ligger og summer i bakgrunnen av en samtale, eller om hver tone skrikes ut på en konsert.  

Musikkens historie går lenger tilbake enn vår egen, og rytmene, tonene og bassen har vært en del av oss fra lenge før vi kunne snakke. Selv våre fjerneste forfedre trampet rundt og nynnet til fuglekvitringens melodier. Musikken er universell. Den har bundet oss sammen, og fått selv de fjerneste kulturer til å møtes i en rytmisk harmoni. 

Musikkens helt egne historie har vi et forhold til gjennom utpregede mesterverk og fengende melodier fra salmer, til fotballsanger, og fra Mozart til Eminem. 

For Nietzsche, var musikk hans måte å rømme fra de tøffe sannhetene her i livet. Høres det kjent ut? Er musikken, med all sin teknologiske tilgjengelighet, det moderne menneskets rømningsvei? Eller har musikken mistet sin autentisitet fordi den har blitt et offer for masseproduksjon?

Eller kanskje du kjenner til den italienske låten “Bella Ciao”? Denne låten er et eksempel på opprørsmusikk som ble sunget av anti-fascistiske motstandsgrupper under andre verdenskrig. Med andre ord finnes det mange måter å bruke, se og høre musikk på.

I denne utgaven av Molo ønsker vi bidrag med rytme og melodi.

Vi søker også kunstneriske bidrag, og bidrag til forsiden.

Har du allerede en idé, eller et utkast til en tekst du tenker at passer med musikk som tema? Ta kontakt på redaksjon@molotidsskrift.no. Redaksjonen vil gi deg gode tilbakemeldinger på teksten, og vil sammen med deg redigere teksten før den går i trykken.
Send bidrag til redaksjon@molotidsskrift.no innen 21. September.