You are currently viewing MOLO SØKER BIDRAG TIL OPPVEKST

MOLO SØKER BIDRAG TIL OPPVEKST

Oppveksten er en uforglemmelig tid, både på godt og på vondt, for de aller fleste. Historien om din og min oppvekst blottlegger alt det som gjør deg til deg, og meg til meg. Den sier noe som hvem vi er, hva vi verdsetter, hvor vi kommer fra, hvem vi har møtt, og hvor vi finner tilhørighet. Oppveksten er gjenstand for interesse, bekymringer og glede, for foreldrene, for familien, for samfunnet og for mennesket selv.

Fra et idéhistorisk perspektiv er det mye å ta tak i når en undersøker årene hvor et menneske blir formet. Med oppvekst som tema kan du skrive om at fra skolereformer til familiedynamikk. Om ditt personlige selvrealiseringsprosjekt, eller ungdomsopprør. Jean-Jacques Rousseau hadde en idé om oppvekst i fri dressur, og Sigmund Freud, en velkjent analyse av oppvekstens rolle i det voksnes psykiske liv. I 2024 er det het debatt rundt spørsmålet om hvem sin oppgave det er å sikre en god oppvekst for samfunnets barn og unge. For hva er i det hele tatt en god oppvekst? Når er man ferdig vokst opp? Og hvordan har holdningene til oppveksten forandret seg gjennom tidene? 

Hvis temaet for vårens nummer setter tankene eller følelseslivet ditt i gang, kan du melde interesse eller sende et utkast her, eller på mail til redaksjon@molotidsskrift.no innen 22 februar.

Vi søker tekstbidrag, illustrasjoner og forside! Om du vil bidra, men ikke helt vet med hva, har vi idéer til deg! Du vil få grundige tilbakemeldinger og hjelp underveis til å utarbeide tekst. 
Vi arrangerer også idémyldrings- og skrivekveld.