You are currently viewing Molo søker bidrag til Utenforskap!

Molo søker bidrag til Utenforskap!

Diogenes (1860), Jean-Léon Gérôme

Utenforskap følger oss enten vi snakker om ungdomsopprør, fremmedgjøring, eller midtlivskrisens kvaler. I kunst og litteratur figurerer det stadig som motiv. Og det er kanskje ikke så rart, for hvilket menneske har vel ikke følt seg litt utenfor til tider?

Litteraturhistorien er full av outsidere. Fra Lady Macbeth til Meursault, Madame Bovary til Baudelaires flâneur. Blant litteraturens helter og anti-helter finner vi både selverklærte einstøinger og karakterer som ikke har noe høyere ønske enn tilhørighet. Individer som befinner seg i samfunnets randsone, ekskludert fra det gode selskap, eller sin elskedes varme. Men vi finner også opprørere og rebeller, de som selv har valgt utenforskapet og hyller det enestående eller avvikende.

Diogenes bodde i en tønne, Schopenhauer med sine pudler, og innerst i Sognefjorden holdt Wittgenstein til i en rønne. Var deres utenforskap en nødvendig betingelse for arbeidet deres, eller en følge av det? Og hvilken, om noen, innvirkning hadde det på tenkningen deres?

Finnes det noen sammenheng mellom litteraturens misforståtte anti-helter og incel-subkulturens internettopprør? Hvordan har ulike forfattere og litterære bevegelser forholdt seg til utenforskap? Hvilken rolle har eremitter, revolusjonære og eksentrikere blitt tildelt i forskjellige epokers kunst og litteratur?

Sitter du på en god idé eller et utkast til en tekst du tenker kan passe i Utenforskap, ta kontakt på redaksjon@molotidsskrift.no. Redaksjonen vil gi deg utførlig tilbakemelding på teksten og vil sammen med deg utarbeide teksten før den går i trykken.

Vi søker først og fremst idéhistoriske tekster, men er åpne for ulike sjangre og tilnærminger.

Innsendingsfrist 15. September 2021

Melankoli (1894-1896), Edvard Munch