You are currently viewing MOLO SØKER BIDRAG TIL VANN

MOLO SØKER BIDRAG TIL VANN

At the Base of the Cliff (c.1908), Paul Dougherty

Vievann. Syndeflod. Tungtvann. Fostervann. Vannet går. Vannet fosser, pipler, og fråder. Det høljer ned. Vann var det første livets forutsetning, den industrielle revolusjons drivkraft, og dekker rundt 70% av jordens overflate. Det omgir oss altså bokstavelig talt hvor hen vi snur oss: fra dåpen til drukningsdød, dampmaskin til julens dram.

Det renner i elver, og bruser i fosser. Fosser og elver som gir oss vannkraft og industri. Som Oslos helt egne blodåre: Akerselva (du gamle, du grå). Hvordan endret industrialiseringen av  Akerselva på 1800-tallet byens sosiale og økonomiske sammensetning, byplanlegning og arkitektur? Og hvordan reagerte luddittene og andre teknologimotstandere på industrien som sprang opp rundt Europas vassdrag?   

Før propellfly, Concorde, og Airbus A380 formet rutenett av damp over hodene våre, var det de syv hav som var menneskenes foretrukne reisevei. Flere av europeisk kulturs mest populære fortellinger – fra Homers Odysseen (ca. 800 f.Kr.) til James Camerons Titanic (1997 e.Kr.) – er beretninger om sjøreiser. Havets lunefullhet, øde øyer, monstre og toppløse forførere (med eller uten fiskehaler), er gjennomgående temaer i alt fra antikkens epos til renessansens reiseskildringer.

Redaksjonen har funnet frem vannhodet, og slik Guds ånd svevde over vannet den første dag (Mos1:2), vil Moloredaksjonen sveipe gjennom idéhistorien våtmarker. Her blir det verdensomseiling under havet! Skip og hoi. Meld deg til hyre: Skriv for Molo #15 Vann!

Sitter du på en god idé eller et utkast til en tekst du tenker kan passe i Vann? Ta kontakt på redaksjon@molotidsskrift.no, eller kontakt oss på sosiale medier. Redaksjonen vil gi deg utførlig tilbakemelding på teksten og vil sammen med deg utarbeide teksten før den går i trykken.

Vi  søker først og fremst idéhistoriske tekster, men er åpne for ulike sjangre og tilnærminger.

Førsteutkast har frist 25.02.

Crashing Waves (c.1915), Paul Dougherty