You are currently viewing Molo søker illustrasjoner til Sykdom

Molo søker illustrasjoner til Sykdom

Molo ønsker visuelle bidrag til vårt neste nummer, Sykdom. I den anledning trenger vi illustrasjoner både til hver enkelt tekst og til forsida. Hvis du ønsker dine illustrasjoner trykt i 500 eksemplarer, er dette din sjanse!

Sykdom er en uunnværlig del av menneskers liv, og dermed også vår historie. De tar mange former, og kan være tilnærmet usynlige eller så synlige at det er umulig å overse dem. Ulike historiske perioder har hatt forskjellige ideer og begreper om dem, så vel som forskjellige forståelser om deres opphav, natur og behandlingsmetode.

I Sykdom ønsker Molo å belyse temaet fra mange sider. Nummeret vil ha artikler om historiens ulike ideer om sykdom: om sykdommers årsaker og hvor og hvordan de skulle behandles. De vil være innom alt fra antikkens helsetempler, distribueringen av «pestbøker» på 1300-tallet, ulike måter sykdom har blitt brukt som et våpen i historien, frem til nordmenns reaksjon på korona: å ture ut i skogen og legge seg i hengekøyer.

Vi ønsker alle slags visuelle uttrykk, fra tegning og foto til fotoshopping – og alt imellom. Send dine ideer til redaksjon@molotidsskrift.no eller kontakt oss på Facebook-siden vår. 

Dersom du har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

Under er eksempler på tidligere illustrasjoner:

Illustrasjon: Eiril Linge, til #8: Drømmer.
Illustrasjon: Ellisiv Grimnes, til #11: Opprør.
Illustrasjon: Hajab Be, til #7: Folket.