You are currently viewing Molo søker illustrasjoner til temaet «Minner»

Molo søker illustrasjoner til temaet «Minner»

Molo ønsker visuelle bidrag til vårt neste nummer: Minner. I den anledning trenger vi illustrasjoner både til hver enkelt tekst og til forsida. Hvis du ønsker dine illustrasjoner trykt i 500 eksemplarer, er dette din sjanse!

Det kommende nummeret vårt ønsker å belyse temaet fra mange sider. Nummeret vil ha artikler om minnekultur, minnesmerker og minner som subjektiv erfaring. Et minne er sårbart, det er åpent for endringer, svinn og sågar manipulasjon. Hva betyr det å minnes? Hvem minnes? Og hva minnes man? Minner er på én og samme tid både abstrakte og konkrete – fra det subjektive minnet til minnesmerkene vi har rundt oss.

Vi ønsker alle slags visuelle uttrykk, fra tegning og foto til photoshopping – og alt imellom. Send inn ditt bidrag til redaksjon@molotidsskrift.no, eller kontakt oss på Facebook-siden vår
Dersom du har en idé eller har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt.

Vedlagt er eksempler på tidligere omslag

teksten fortsetter under bildene

Vi gleder oss til å se bidragene deres!