You are currently viewing Molo søker tekster til #13 Nytelse

Molo søker tekster til #13 Nytelse

Hva er nytelsens idéhistorie?

Christ Embracing St. Bernard Clairvaux (1625) av Francisco Ribalta. Maleriet er utstilt på Prado Museum, Madrid, Spania.

Ulike tenkere, idéretninger og fagdisipliner fra ulike tider og kulturer har forholdt og forholder seg til nytelse på forskjellige måter. Religioner, psykologi, filosofi og estetikk kan ikke enes om hva begrepet innebærer.

Er nytelse et mål, et middel, eller en ulempe i livet? Snakker vi om nytelse som umiddelbar eller langvarig? Om nytelse er et mål, er den det for individet eller gruppen? I dette livet eller det neste? Hvordan henger nytelse sammen med smerte?

Og hva med selve nyteren? Hvem nyter på ulike steder og til ulike tider i historien, og på hvilken måte? Hvordan har normer knyttet til nytelse lagt føringer for hvordan mennesker lever sine liv? Har nytelse skapt hierarkier – mellom kjønn, klasser, raser eller mellom mennesker og andre levende vesener?

Spørsmål som disse kan vise hvordan ideer om nytelse kan være en inngang til å forstå historiens ulike samfunn og kulturer. Bli med og utforsk nytelse med oss!

Om du sitter på en god idé eller et utkast du tenker kan passe i Nytelse-nummeret, ta kontakt på redaksjon@molotidsskrift.no. Vi i redaksjonen vil gi deg utførlig tilbakemelding på teksten og vil sammen med deg utarbeide teksten før den går i trykken.

Vi tar først og fremst imot idéhistoriske tekster, men er åpne for ulike sjangre.

Er du glad i illustrere? Vi tar også imot illustrasjoner!

INNSENDINGSFRIST: 15. FEBRUAR 2021