You are currently viewing Molo søker tekster til tema Opprør

Molo søker tekster til tema Opprør

Molo søker tekster til vårens nummer med tema: OPPRØR

Andre mai-opprøret i Madrid 1808. El dos de mayo, malt av Francisco de Goya
El tres de Mayo av samme kunstner, 1814.

Opprør kan være kaotisk.
I bildeseriens andre maleri ser vi de spanske oppviglernes straff. Andre
mai-opprøret i 1808 illustrerer motstridende idéstrømninger og innflytelser i et Europa i endring.
Francisco de Goyas maleri fra 1814 viser spanjolene i opprør mot den franske revolusjonens
inntog på den Iberiske halvøy i Napoleonskrigene.
Vi søker idéhistoriske tekster som omhandler temaet «Opprør».

 

Om du sitter på en god idé eller et utkast du tenker kan passe, ta kontakt på redaksjon@molotidsskrift.no.
Redaksjonen gir deg utførlig tilbakemelding på teksten og vil sammen med deg utarbeide teksten før den går i trykken. 

INNSENDINGSFRIST: 1. FEBRUAR 2020