Tidsskriftet Molo er en arena for studenter til å kunne formidle tekster med et idéhistorisk innhold. Vi ønsker dermed å formidle idéhistoriske perspektiver, analyser og drøftinger.

Molo er tilknyttet institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved Universitetet i Oslo (UiO). Redaksjonens medlemmer består i hovedsak av studenter ved idéhistorie på UiO, fra både bachelor- og masternivå, men vi er også interesserte i medlemmer fra andre programmer som har idéhistorisk kompetanse.

Redaksjonen holder regelmessig kontakt med Fagutvalget for idéhistorie.

Kontakt Molos redaksjon på

redaksjon@molotidsskrift.no

Postadresse:

Molo c/o IFIKK Postboks 1020 Blindern

0315 Oslo

REDAKSJON

Anne Løddesøl – redaktør

Sofie Kristine Flydal – temaredaktør

Sebastian Kløver – nettredaktør

Ola Orlando Rognlien – økonomiansvarlig

Andreas Solheim

Emilie Kooyman

Frøydis Vangsøy

Hanna Eidal

Magdalena Smola

Petter Pryser

Sara Zuluaga Muñoz

Silje Lurås Bakken

Vetle Hove

Victoria Bergundhaugen

MOLOs logo er designet av Nora Husby i samråd med Emilie Martine Berget.