Sophrosyne, spänningens dygd?

Att människan är ett djur som skall tämjas är en bild som återkommer, inte bara när man undersöker moralens och dygdernas historia, utan lika mycket som en stör...