Molo er et idéhistorisk studenttidsskrift tilknyttet institutt for filosofi, ide – og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved universitetet i Oslo (UiO). Tidsskriftet skal hovedsakelig være en arena for studenter til å kunne formidle tekster med et idéhistorisk innhold. Således ønsker Molo også å være en formidler av idéhistoriske perspektiver, analyser og drøftinger.

Redaksjonens medlemmer er utgangspunktet studenter ved idéhistorie på UiO, fra både bachelor- og masternivå, men vi er også interesserte i medlemmer fra andre programmer som har idéhistorisk kompetanse.

Redaksjonen holder regelmessig kontakt med Fagutvalget for idéhistorie.

Følg oss på Facebook for jevnlige oppdateringer og ta gjerne kontakt om du er interessert i å bli redaksjonsmedlem eller skrive for oss.

Molos redaksjon:

Endre Ugelstad Aas – Redaktør
Marie Skyberg Borgen – Redaktør og Design- og illustrasjonsansvarlig
Aurora Jacobsen – Sekretær
Endre Simonsen – PR
Eilif Guldvog Hartvedt – PR
Geir Magne Staurland – PR
Peter Hødnebø – Korrekturansvarlig
Vigdis Evang – Layout og Design
Johannes Hoff – Artikkelansvarlig

Eksterne medhjelpere:

August Løvold Gaukstad – Layout – https://augustgaukstad.com/
Nora husby – Design
Emilie Martine Berget – Desingkonsulent

Molos logo er designet av Nora Husby i samråd med Emilie Martine Berget.

Legg inn en kommentar