Har du lyst til å få din egen idéhistoriske tekst på trykk eller publisert på denne nettsiden?
Vi ønsker essays og artikler, anmeldelser, bokessays, reisebrev og prosjektpresentasjoner med en idéhistorisk tilnærming.

Ønsker du å bidra til et flott tidsskrift? Send et utkast eller ide til:

Mail: redaksjon@molotidsskrift.no
eller
Facebook: www.facebook.com/molotidsskrift/ 

Redaksjonen gir deg en grundig tilbakemelding og tilbyr deg videre hjelp til å utarbeide teksten din.

Legg inn en kommentar