You are currently viewing 5 – Mytologier

5 – Mytologier

#5 Mytologier

Tekster

Les hele utgaven som pdf

Leder

Endre Ugelstad Aas
Marie Skyberg Borgen

Om anoreksi
Hvordan kan kulturkritikk fra 1900-tallet belyse den kraftige framveksten av anoreksi som begynner på 90-tallet og fortsatt foregår i dag?

Eilif Guldvog Hartvedt

Jacob Burkhardt og myten om renessansen

Endre Ugelstad Aas

Ropet på myten. På vei til en grenseoverskridende idéhistorie.
Dag Herbjørnsrud holdt innlegg og deltok i debatt da Fagutvalget for Idéhistorie holdt fagkritisk dag i februar 2017.

Er idéhistorie eurosentrisk? Rapport fra fagkritisk dag 2017
Molos kommentar til Herbjørnsruds foredrag og den påfølgende diskusjonen.

Eilif Guldvog Hartvedt og Johannes Hoff

Mytologisk mediehistoria

David Malm

Beatrices Dante

Vigdis Evang

Glemt original kritikk

Petter Marius Udland

Intervju: Håkon Evju

Peter Hødnebø
Endre Ugelstad Aas

Anmeldelse: Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming

Eilif Guldvog Hartvedt

Reisebrev: London

Stian Gullner Klasbu